Chưa được phân loại

 HỆ THỐNG HVAC LÀ GÌ ? Chúng ta thường nghe các kĩ sư cơ điện M&E ( Mechanical and Electrical) nhắc rất nhiều đến HVAC. HVAC là cụm từ viết tắt của: Heating, Ventilation, and Air conditioning -Heating: Hệ thống sưởi -Ventilation: Thông gió -Air Condition: Điều hòa không khí HVAC là một trong 4...