Nhà Thờ Tân Thông

Công trình

Nhà thờ Thánh Tâm - Giáo xứ Tân Thông

Địa điểm

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS6-7300

Chủ đầu tư

Nhà thờ Thánh Tâm - Giáo xứ Tân Thông

Date
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp hvls GTFAS6-7300 cho Nhà thờ Thánh Tâm – Giáo xứ Tân Thông nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.