Bưu chính Viettel

Công trình

Nhà kho Viettel

Địa điểm

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp, lắp đặt quạt trần nhà xưởng HVLS GTFD6-7000

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Viettel

Date
Category
Nhà kho
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần nhà xưởng HVLS GTFD6-7000 cho Nhà kho Viettel nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian sản xuất.