Tài liệu

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFA

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFA7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Quạt trần công nghiệp GTFD

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFD7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Quạt trần công nghiệp GTFB

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFB7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Quạt trần sải cánh lớn HVLS cho nhà thờ

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFBS

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFBS là quạt công nghiệp sải cánh lớn với đường kính 7 mét và diện tích che phủ lên tới 1200m2.

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng quạt trần công nghiệp

Tài liệu bảo hành, bảo trì

Tài liệu bảo hành, bảo trì

Chứng chỉ

Kết quả thử nghiệm cánh, cáp thép và bulong