Tài liệu

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFA

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFA7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Tải về

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Tải về

Quạt trần công nghiệp GTFD

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFD7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Tải về

Quạt trần công nghiệp GTFB

Quạt trần công nghiệp HVLS GTFB7300 là quạt công nghiệp sải cánh lớn nhất, đường kính 7,3 mét và diện tích che phủ lên tới 1400m2.

Tải về

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng quạt trần công nghiệp

Tải về

Tài liệu bảo hành, bảo trì

Tài liệu bảo hành, bảo trì

Tải về

Quạt trần sải cánh lớn HVLS cho nhà thờ

Tải về

Tài liệu bảo hành, bảo trì

Tài liệu bảo hành, bảo trì

Tải về