Thành phố giáo dục quốc tế – IEC Quảng Ngãi

Công trình

Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi

Địa điểm

Quảng Ngãi,Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS6-3000

Chủ đầu tư

Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi

Date
Category
Khác
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS GTFAS6-3000 cho Thành phố giáo dục quốc tế – IEC Quảng Ngãi nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.