Kho vận Toll

Công trình

Kho vận Toàn Cầu Toll Việt Nam

Địa điểm

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp GTFD8-7300

Chủ đầu tư

Công ty TNHH kho vận Toàn Cầu Toll Việt Nam

Date
Category
Nhà kho
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp GTFD8-7300 cho Kho vận Toàn Cầu Toll Việt Nam nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.