Nhà kho Giao Hàng Nhanh

Công trình

Nhà kho Giao Hàng Nhanh

Địa điểm

Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp, lắp đặt quạt trần nhà xưởng HVLS GTFD6-7300

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Giao Hàng Nhanh

Date
Category
Nhà kho
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần nhà xưởng HVLS GTFD6-7300 cho Nhà kho Giao Hàng Nhanh nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian sản xuất.