Giáo họ Kẻ Tùng

CÔNG TRÌNH

Giáo họ Kẻ Tùng

ĐỊA ĐIỂM

Hưng Nguyên, Nghệ An, Việt Nam

HẠNG MỤC

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS

CHỦ ĐẦU TƯ

Giáo họ Kẻ Tùng

Category
Nhà thờ
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS cho giáo họ Kẻ Tùng nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.