Kho sầu riêng Tiền Giang

Công trình

Kho sầu riêng Tiền Giang

Địa chỉ

Tiền Giang, Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt quạt trần HVLS cho kho sầu riêng

Chủ đầu tư

Chủ kho sầu riêng

Category
Nhà kho
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần nhà xưởng HVLS cho kho sầu riêng Tiền Giang nhằm bảo vệ chất lượng quả sầu riêng.