Nhà hàng Thanh Hóa

Dự án

Nhà hàng Thanh Hóa

Địa chỉ

Thanh Hóa, Việt Nam

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS

Nhà đầu tư

Nhà hàng Thanh Hóa

Category
Nhà Máy
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp sản phẩm quạt trần công nghiệp HVLS cho nhà hàng Thanh Hóa