Giáo xứ Rú Đất

CÔNG TRÌNH

Giáo xứ Rú Đất

ĐỊA ĐIỂM

Long Thành, Yên Thành, Nghệ An

HẠNG MỤC

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS

CHỦ ĐẦU TƯ

Giáo xứ Rú Đất

Category
Nhà thờ
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp Greentec cho giáo xứ Rú Đất nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.