Nhà thờ Kim Lâm

CÔNG TRÌNH

Nhà thờ Kim Lâm

ĐỊA ĐIỂM

Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

HẠNG MỤC

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS

CHỦ ĐẦU TƯ

Nhà thờ Kim Lâm

Category
Nhà thờ
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp Greentec cho nhà thờ Kim Lâm nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.