Giáo xứ Xuân Hòa

CÔNG TRÌNH

Giáo xứ Xuân Hòa

ĐỊA ĐIỂM

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

HẠNG MỤC

Cung cấp, lắp đặt quạt trần công nghiệp HVLS

CHỦ ĐẦU TƯ

Giáo xứ Xuân Hòa

Category
Nhà thờ
About This Project

Thông tin dự án

Dự án cung cấp lắp đặt quạt trần công nghiệp Greentec cho giáo xứ Xuân Hòa nhằm mục đích thông gió, làm mát cho không gian này.