4 cách để tăng hiệu quả của hệ thống HVAC

Thông gió Thông gió là gì? Thông gió (chữ V trong HVAC, hệ thống điều hòa không khí) là quá trình "thay đổi" hoặc thay thế không khí trong bất kỳ không gian nào để cung cấp không khí chất lượng cao bên trong. Để kiểm soát...

 HỆ THỐNG HVAC LÀ GÌ ? Chúng ta thường nghe các kĩ sư cơ điện M&E ( Mechanical and Electrical) nhắc rất nhiều đến HVAC. HVAC là cụm từ viết tắt của: Heating, Ventilation, and Air conditioning -Heating: Hệ thống sưởi -Ventilation: Thông gió -Air Condition: Điều hòa không khí HVAC là một trong 4...